Τι είναι Προσκοπισμός;

Ο Προσκοπισμός


Το ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ιδρύ
θηκε το 1910 και αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εθελοντική Κίνηση για παιδιά και νέους στην Ελλάδα. Έχοντας στο ενεργητικό του μια ιστορία 100 ετών εθελοντικής προσφοράς στο παιδί και την κοινωνία, και συνεχή δυναμική παρουσία σε περίπου 500 σημεία του τόπου μας.

Ιστορική Αναδρομή στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων(κάντε κλικ εδώ)

Απασχολεί παιδιά και νέους από 7 μέχρι 30 ετών
σε πρώτο στάδιο που χωρίζονται σε τέσσερις κλάδους ανάλογα με την ηλικία τους και έπειτα μέχρι τα βαθιά γεράματα αν ο εθελοντισμός έχει ριζώσει γερά μέσα μας.Επιγραμματικά

Εκπαίδευση δια βίου: Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει το σχολείο. Οι πρόσκοποιανακαλύπτουν τον κόσμο πέρα από τις σχολικές αίθουσες, υποκινώντας τις ικανότητές τους για μάθηση, και μεταλαμπαδεύοντας αυτή τη μάθηση σε άλλους.

Μια Κίνηση για τη νεολαία
Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση εν κινήσει. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται παντού σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, υπηρετώντας τις τοπικές ανάγκες.

Διεθνής
Υπάρχουν αναγνωρισμένες Προσκοπικές οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου.

Ανοικτός σε όλους
Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός σε όλους, μακριά απο κάθε φανατισμό, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα, σύμφωνα με το σκοπό, τις αρχές και τη μέθοδο που συνέλαβε ο ιδρυτής του Robert Baden-Powell.

Μια πρόκληση για τους ενηλίκους
Μια ευκαιρία να βοηθήσουν τους νέους. Συμμετέχοντας ενεργά, οι Ενήλικοι Εθελοντές βοηθούν τόσο τα παιδιά να ανακαλύψουν τις κλήσεις τους προσφέροντάς τους αμέτρητες καινούριες εμπειρίες όσο και τους ίδιους να αποκτήσουν πολύτιμη κατάρτιση και εμπειρία πετυχαίνοντας έτσι και την ατομική τους βελτίωση!

Εθελοντικός
Οι Πρόσκοποι, μικροί και μεγάλοι, πρέπει να επιλέξουν να γίνουν μέλη της Κίνησης και να συμμετέχουν χωρίς οικονομικές απολαβές.

Μη πολιτικός, μη κυβερνητικός
Ο Προσκοπισμός δεν πρέπει να εκπροσωπεί, ούτε και εκπροσωπεί κανένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Εν τούτοις, οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην πρόοδο της κοινότητας, της κοινωνίας και της χώρας τους.

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται, σε διάφορα μέρη του κόσμου:
- με την υγεία των παιδιών
- την αποτροπή της εξάρτησης από τα ναρκωτικά
- θέματα υγιεινής και καθαριότητας
- θέματα τεχνολογίας
- κατοικίες για τους άστεγους
- αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού
- εκπαίδευση για την ειρήνη
- επιμόρφωση σε βιοποριστικά επαγγέλματα
- τα παιδιά που κινδυνεύουν
- την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- την οικογενειακή εκπαίδευση
- τα δικαιώματα των παιδιών
- την παραγωγή τροφής και τη γεωργία
- την προστασία του περιβάλλοντος
- τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- την αναδάσωση
- την ανεργία των νέων
- τους πρόσφυγες
- την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης κ.ά.Προσκοπική μεθοδολογία


Η Προσκοπική μέθοδος είναι ένα Σύστημα:

• Με συγκεκριμένη λειτουργία.
• Του οποίου τα μέρη του βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση μεταξύ τους ενισχύοντας το ένα τη λειτουργία του άλλου.
• Που όλα μαζί συμβάλλουν στην επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο υπάρχουν.


Η μέθοδός μας εξειδικεύεται κατά κλάδο:
Λυκόπουλα (7-11 ετών)
Παιδιά που είναι μαθητές της Β' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μέχρι να συμπληρώσουν το 11ο και να πάνε στην ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στην ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα.

Η ζωή στην Αγέλη είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι ....


Ένα παιχνίδι με κανόνες και αρχές, ένα παιχνίδι που παίζεται στην ύπαιθρο, στην πόλη και την κοινωνία, είναι ομαδικό και προσφέρει έντονες συγκινήσεις!

Κάθε μήνα τα λυκόπουλα πραγματοποιούν δραστηριότητες στο ύπαιθρο (περιπάτους, εκδρομές), στην πόλη (παιχνίδια πόλης, επισκέψεις σε μουσεία) αλλά και στην εστία μας.
Μάθετε πολλές λεπτομέριες...(κάντε κλικ εδώ)


Πρόσκοποι (11-15 ετών)
Παιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο εντάσσονται στην ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Στην Ομάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων.
Η ζωή στην Ομάδα είναι μια ατελείωτη περιπέτεια....


Οι Πρόσκοποι είναι αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11 - 15 ετών, που οργανώνονται σε αυτοδιοικούμενες παρέες 6-9 παιδιών, τις Ενωμοτίες. Η Ενωμοτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωμοτάρχη, που αναδεικνύεται από τα μέλη της Ενωμοτίας στην αρχή της κάθε Προσκοπικής περιόδου και για θητεία ενός χρόνουΑνιχνευτές (15-18 ετών)
Έφηβοι που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, μαθητές της Α' Τάξης του Λυκείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο εντάσσονται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (Κ.Α.). Τα μέλη της Κ.Α. καλούνται Ανιχνευτές.

Ανιχνευτές μπορούν να γίνουν και έφηβοι 14-17 ετών, που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. Η διαπαιδαγώγηση, που παρέχει ο Προσκοπισμός στον Κλάδο των Λυκοπούλων και στον Κλάδο των Προσκόπων, συμπληρώνεται στον Κλάδο των Ανιχνευτών με την εντατική ανίχνευση του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής, καθώς και την προσφορά υπηρεσίας στο Κοινωνικό σύνολο, με στόχο την ανάπτυξη των ηθικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των Ανιχνευτών, ώστε να βοηθηθούν να διαμορφώσουν την προσωπικότητα τους και να γίνουν υπεύθυνοι 'Έλληνες πολίτες χρήσιμοι την Πατρίδα και το Κοινωνικό σύνολο.

Η ζωή στην Κοινότητα είναι ένα ατελείωτο ταξίδι....

Οι Ανιχνευτές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι νέοι, κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 15 - 18 ετών, που οργανωμένοι σε Κοινότητες "ανιχνεύουν" όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα της Κοινότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των Ανιχνευτών και αποφασίζεται στη Σύνοδο, όπου μετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της Κοινότητας.


Προσκοπικό Δίκτυο (19-30 ετών)
Ο Σκοπός του ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ είναι να δώσει ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό στήριγμα στους νέους και στις νέες ηλικίας 19 - 30 ετών σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τους στον στίβο της ζωής, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι άνθρωποι και να έχουν ένα δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία.Εμείς και οι Άλλοι ....

Ο Σκοπός του Προσκοπικού Δικτύου είναι να δώσει ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό στήριγμα στους νέους και στις νέες ηλικίας 18 – 30 ετών σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τους στον στίβο της ζωής, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι άνθρωποι και να έχουν ένα δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία.

Στόχος του είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, την υποστήριξη στις ανησυχίες τους, την διέξοδο στους προβληματισμούς τους και γενικότερα να συμβάλει στην ανάπτυξη των στοιχείων της προσωπικότητάς τους.Η Προσκοπική μέθοδος κινείται στους πιο κάτω 7 τομείς:


1. Υπόσχεση & Νόμος του Προσκόπου
Είναι ένας προσωπικός και συλλογικός κώδικας αυτοδέσμευσης για τη ζωή κάθε Προσκόπου που στηρίζεται στο τρίπτυχο: Καθήκον στο Θεό, Καθήκον στην Πατρίδα και το Συνάνθρωπο, Καθήκον στον εαυτό

2. Μάθηση στην Πράξη
Η διαπαιδαγώγηση στην Προσκοπική Κίνηση, ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές πραγματοποιείται μέσω εμπειριών και βιωμάτων.

3. Σύστημα Μικρών Ομάδων
Οι προσωπικές και συλλογικές ικανότητες των νέων αναπτύσσονται με δημιουργικές σχέσεις μεταξύ τους και μεταξύ των νέων και των ενηλίκων. Οι νέοι μαθαίνουν να ζουν με δημοκρατικές αρχές, αυτοδιοικούμενοι, σε συνεργασία με τους ενήλικες, από την πιο μικρή ηλικία.

4. Συμβολικό Πλαίσιο
Τα συστατικά του προσκοπικού περιβάλλοντος (π.χ. στολή, έμβλημα, διακριτικά κλπ) επικεντρώνονται στις εκάστοτε παιδαγωγικές ανάγκες των ηλικιακών ομάδων:

• Μίμηση & φαντασία (Λυκόπουλα)
• Περιπέτεια (Πρόσκοποι)
• Επιβίωση-Ανίχνευση – «Υπηρετείν» (Ανιχνευτές - Προσκοπικό Δίκτυο)

5. Φύση
Ζούμε σε αρμονία με τη Φύση, μαθαίνουμε από αυτή, για αυτή, δρούμε για αυτή.

6. Προσωπική Πρόοδος
Τα Προγράμματα Προόδου είναι μελετημένα για να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου, ανάλογα με την ηλικία τους. Τα παιδιά και οι έφηβοι, σε συνεργασία με τα Ενήλικα Στελέχη:

• Θέτουν προσωπικούς στόχους ανάπτυξης.
• Καθορίζουν το πώς θα τους πετύχουν με βάση τις ικανότητες τους.
• Αξιολογούν, αναγνωρίζουν και γιορτάζουν την πρόοδο τους

7. Υποστήριξη Ενηλίκων
Το περιβάλλον συνεργασίας ενηλίκων και παιδιών στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό την εμπιστοσύνη και την αποδοχή. Οι ενήλικες της Κίνησης έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή του τμήματος τους, αφήνοντας όμως, ανάλογα με την ηλικία των μελών, πρωτοβουλίες για δράση.Τι θα κερδίσει το παιδί μου από την Προσκοπική Κίνηση;


Σήμερα υπάρχουν δεκάδες ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους. Οι περισσότερες προσφέρουν στα παιδιά ανάπτυξη μιας ικανότητας, μιας γνώσης ή διασκέδαση που μόνο ο Προσκοπισμός μπορεί να προσφέρει.

Η Προσκοπική μέθοδος είναι ειδικά σχεδιασμένη για να φαίνεται σαν παιχνίδι, για να είναι ελκυστική στα παιδιά και παράλληλα να τα κοινωνικοποιεί να τα ευαισθητοποιεί και να τους δίνει αυτοπεποίθηση για την μετέπειτα ζωή τους.


Στόχος μας είναι, σε οποίο περιβάλλον και αν ζουν, όλοι οι νέοι έχουν την ικανότητα να τα "βγάζουν πέρα" και την ικανότητα να γίνουν "οι αρχιτέκτονες της δικής τους ανάπτυξης" ως άτομα.Η Προσκοπική Κίνηση όμως προχωράει αρκετά βήματα παραπέρα.

Το παιδί σας θα έχει μια παρέα μέσα στην οποία θα μάθει να συνεργάζεται, θα ανακαλύψει νέες κλίσεις, θα ζήσει νέες εμπειρίες. Όλα αυτά μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, με εκπαιδευμένους ενήλικους εθελοντές, που προσφέρουν στο παιδί σας ανεκτίμητες γνώσεις τα οποία είναι:
- Αυτόνομα, ικανά να επιλέγουν και να ελέγχουν την προσωπική και κοινωνική ζωή τους ως άτομα και ως μέλη της κοινωνίας.
- Υποστηρικτικά, ικανά να δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους, να ενεργούν μαζί τους και για αυτούς και να μοιράζονται τις ανησυχίες τους.
- Υπεύθυνα, ικανά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις τους, να δεσμεύονται και να ολοκληρώνουν ό,τι έχουν αναλάβει.
- Αφοσιωμένα, ικανά να διεκδικούν, με σεβασμό σε αξίες, ιδανικά και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές

Το μεγαλύτερό μας μυστικό της επιτυχίας είναι συγχρόνως και το πιο γνωστό απ όλα!
Είναι η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ!!!
Οι Δράσεις μας όλη την χρονιά μας προετοιμάζουν να ζήσουμε από 7 έως 10 μέρες μαζί με άλλα Λυκόπουλα σε μια mini κοινωνία σεβασμού και αλληλεγγύης, όπου μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε, να συνεργαζόμαστε, να αυτοεξυπηρετούμαστε και να κάνουμε πράξη όλα όσα μάθατε για εμάς πιο πάνω!

Η ΔΗΛΩΣΗ της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
(The Mission Statement of Scouting)
Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών που βασίζεται στην Προσκοπική Υπόσχεση και στο Νόμο, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία.
35ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο
Durban—Νότιος Αφρική